Szczegóły

Tytuł artykułu

Significant increase of weed resistance to herbicides in Poland

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

ACCase inhibitors ; ALS inhibitors ; dicot weeds ; grass weeds ; PSII inhibitors ; resistance coefficient

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

139-150

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.08.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.129293 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 2; 139-150
×