Szczegóły

Tytuł artykułu

Interactions of ostrich egg yolk lipoproteins with seminal plasma of fractionated ejaculates and their effects on post-thaw boar semen quality

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

boar semen ; ejaculate fractions ; egg yolk lipoproteins ; cryopreservation

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

463-473

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.09.24

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129306 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 3; 463-473
×