Szczegóły

Tytuł artykułu

Czasopisma żydowskie w języku polskim w Galicji na tle rozwoju prasy żydowskiej na ziemiach polskich do 1918 roku

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2019

Wolumin

t.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

prasa żydowska w języku polskim ; prasa żydowska XIX w. ; prasa żydowska XX w. ; prasa żydowska w Galicji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

27-48

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2019.08.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhpp.2019.129390 ; ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2019; t.22; No 2; 27-48
×