Details

Title

Three models of functioning of culture and society periodicals published by national/ethnic minorities and migrant communities

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2019

Volume

t.22

Issue

No 2

Authors

Keywords

national and ethnic minorities ; media ; public sphere ; intercultural communication

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

109-125

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2019.08.20

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2019.129394

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2019; t.22; No 2; 109-125
×