Szczegóły

Tytuł artykułu

Trzy modele funkcjonowania czasopism kulturalnych i społecznych wydawanych przez mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności imigranckie

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2019

Wolumin

t.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

mniejszości narodowe i etniczne ; media ; sfera publiczna ; komunikacja międzykulturowa

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

109-125

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2019.08.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhpp.2019.129394 ; ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2019; t.22; No 2; 109-125
×