Szczegóły

Tytuł artykułu

Najciemniej pod latarnią czyli o życiu kulturalnym polskich wojennych uchodźców na Węgrzech w latach 1939–1945 (O książce Krzysztofa Woźniakowskiego, W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech1939–1945. Studia i szkice)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2019

Wolumin

t.22

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

129-133

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2019.08.20

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhpp.2019.129395 ; ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2019; t.22; No 2; 129-133
×