Details

Title

A report on the work of the Commission of Press Studies of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences (11 March 2015–12 March 2019)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2019

Volume

t.22

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

141-143

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2019.08.20

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2019.129397

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2019; t.22; No 2; 141-143
×