Szczegóły

Tytuł artykułu

Prefazione / Foreword

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.06.06

Typ

Wprowadzenie / Introduction

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×