Details

Title

Terror of the Waterside Localisation

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 188 Mieszkać w porcie

Authors

Keywords

Anti-disaster prevention ; water in a city

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

22-32

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.06.27

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×