Szczegóły

Tytuł artykułu

Śródmieście morskie Gdyni – strategie rozwoju miasta na terenach poportowych

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 188 Mieszkać w porcie

Autorzy

Słowa kluczowe

Changes of port boundaries ; city centre development plans ; City Planning Office of Gdynia ; Sea City

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

108-133

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.06.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2018; tom 188 Mieszkać w porcie; 108-133
×