Szczegóły

Tytuł artykułu

Ability of magnetic field to protect wheat crops during storage

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

magnetic field ; seeds germination ; Tribolium casteneum ; Trogoderma granarium

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

281–286

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.07.19

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.129740 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 2; 281–286
×