Szczegóły

Tytuł artykułu

Insecticidal potential of Ag-loaded 4A-zeolite and its formulations with Rosmarinus officinalis essential oil against rice weevil (Sitophilus oryzae) and lesser grain borer (Rhyzopertha dominica

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

insects ; Rhyzopertha dominica ; Rosmarinus officinalis ; Sitophilus oryzae ; stored products ; zeolite

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

324–333

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.10.07

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.129741 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 3; 324–333
×