Szczegóły

Tytuł artykułu

Monitoring and possibilities of controlling nematodes and fruit damaging pests of Rosa spp. with microbial-derived products

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Arthrobothrys oligospora ; Beauveria bassiana ; Cydia tenebrosana ; entomopathogenic nematodes ; Rhagoletis alternate ; roses

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

334–340

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.10.15

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.129753 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 3; 334–340
×