Szczegóły

Tytuł artykułu

Milhaud versus Bergson – zagadnienie wolności umysłu a poznanie naukowe

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2019

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

uniwersalny determinizm ; twórcza aktywność umysłu ; kontyngencja ; wolność świadomości ; wiedza racjonalna ; konstrukcje naukowe

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

123-138

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2019.09.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2019.129764 ; ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2019; No 3; 123-138
×