Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarys XIX-wiecznej filozofii hiszpańskiej. Nurty, problemy, inspiracje

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2019

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Hiszpania ; filozofia hiszpańska ; XIX wiek ; kryzys ; recepcja ; krauzyzm ; heglizm ; filozofia nowożytna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

195-214

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2019.09.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2019.129768 ; ISSN 1230-1493
×