Szczegóły

Tytuł artykułu

A comprehensive Review on Bidirectional Traction Converter for Electric Vehicles

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Electric vehicle ; isolated ; non-isolated ; bidirectional dc-dc converter ; controller

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

635-649

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.11.03

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/ijet.2019.129823 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

Źródło

International Journal of Electronics and Telecommunications; 2019; vol. 65; No 4; 635-649
×