Details

Title

Methodology for Delimitation of the Regeneration Areas in the Process of Preparation Revitalization Programs in Małopolska

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

delimitation ; Małopolska ; regeneration area ; Municipal Revitalization Program ; The Revitalization Law

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

83-106

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×