Details

Title

Revitalization of Modern Fortifications – Limitations and Possibilities

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

Architectural monument ; fortification ; revalorization ; revitalization

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

294-314

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×