Szczegóły

Tytuł artykułu

Dziedzictwo europejskie 15-zgłoskowca trocheicznego a artyzm wiersza Angilberta o bitwie pod Fontenoy

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Rocznik

2018

Wolumin

tom 35

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

9-55

Data

2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0551-3790

Źródło

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2018; tom 35; 9-55
×