Szczegóły

Tytuł artykułu

The value of the sources surviving in more than one version for studies on obsolete words: the case of non-surviving preterite-presents in English

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

archaizmy ; manuskrypty ; preterite-present ; wychodzenie z użycia ; przyczyny

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

492-503

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.09.18

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/kn.2019.129910 ; ISSN 0023-5911

Źródło

Kwartalnik Neofilologiczny; 2019; No 3; 492-503
×