Details

Title

Cecylia Działyńska (1836–1899) – a conservative suffragette

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2016

Volume

tom 33

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

115-141

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2016; tom 33; 115-141
×