Details

Title

Jacek Jaskulski (1955–2016)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2016

Volume

tom 33

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

251-252

Date

2016

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2016; tom 33; 251-252
×