Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of the newly isolated Lactobacillus plantarum LUHS135 and Lactobacillus paracasei LUHS244 strains on blood and faeces parametersin endurance horses

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

horses ; Lactobacillus plantarum ; Lactobacillus paracasei ; blood parameters ; faeces microbiological parameters

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

513-521

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.09.24

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129959 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 3; 513-521
×