Szczegóły

Tytuł artykułu

Gene expression of heat shoc kproteins/factors (HSP60, HSP70, HSP90, HSF-1, HSF-3) and antioxidant enzyme activities in heat stressed broilers treated with vitamin C

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

ascorbic acid ; tissues ; chicken ; peroxidatio ; biomarkers

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

565–572

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.09.24

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129965 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 3; 565–572
×