Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of N-acetyl-cysteine nanoparticles on intra-abdominal adhesion after laparotomy in rats

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

N-acetyl-cysteine nanoparticles ; intra-abdominal adhesion ; laparotomy ; rat

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

581–588

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.09.24

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129967 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 3; 581–588
×