Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of post-thaw supplementation of fractionated seminal plasma on survival of boar spermatozoa

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

boar ; semen ; fractionated seminal plasma ; cryopreservation

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

617–625

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.09.24

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129972 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 3; 617–625
×