Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of bilberry fruit on memory and the expression of parvalbumin in the rat hippocampus

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

bilberry ; calcium-binding proteins ; hippocampus ; memory ; rat

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

481–487

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.09.24

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129973 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 3; 481–487
×