Szczegóły

Tytuł artykułu

Modulation of lymphocyte subsets and humoral immune response by florfenicol administered to sheep red blood cell-immunized broiler chickens

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

florfenicol ; antibodies ; bird ; broilers ; immunity ; lymphocytes

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

677-686

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129980 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 4; 677-686
×