Szczegóły

Tytuł artykułu

Динамика славянской морфологической системы в светеновых данных «Общеславянского лингвистического атласа». Рец.: Pavol Žigo, Vývin substantívnеj deklinácie v slovanských jazykoch. – Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. – 116 s.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2019

Wolumin

No LXVIII

Autorzy

Słowa kluczowe

Slavic languages ; morfological system ; Slavic Linguistic Atlas

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

233-238

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2019.11.28

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rslaw.2019.130025 ; ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2019; No LXVIII; 233-238
×