Details

Title

„Iter Britannicum Polonorum – iter Polonicum Britanorum” czyli na szlakach wczesnonowożytnych związków kulturowych (Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2019

Numer

No 2 (353)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

263-270

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2019.10.31

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2019.130042 ; ISSN 0035-9602
×