Details

Title

Conrad and women (Monika Malessa-Drohomirecka "Konwencje. Stereotypy. Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada" [Conventions, Stereotypes, Illusions: Male-Female Relations in Joseph Conrad’s Fiction])

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2019

Issue

No 3 (354)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

377-382

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2019.12.10

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2019.130051

Source

Ruch Literacki; 2019; No 3 (354); 377-382
×