Szczegóły

Tytuł artykułu

Prognozowanie przedziału czasowego z maksymalnym w ciągu doby z użyciem gazu przez kotłownię

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2019

Numer

Nr 109

Autorzy

Słowa kluczowe

zużycie gazu ; model prognostyczny ; random forest

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

93-110

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2019.12.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/znigsme.2019.130166 ; ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2019; Nr 109; 93-110
×