Szczegóły

Tytuł artykułu

Badanie właściwości fizykochemicznych i fitotoksyczności wybranego odpadu wydobywczego w aspekcie obiegu zamkniętego

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2019

Numer

Nr 109

Autorzy

Słowa kluczowe

odpad wydobywczy ; górnictwo ; wykorzystanie ; obieg zamknięty

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

17-30

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2019.12.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/znigsme.2019.130170 ; ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2019; Nr 109; 17-30
×