Szczegóły

Tytuł artykułu

Dye removal using keggin polyoxometalates assisted ultrafiltration: characterization and UV visible study

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 45

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

ultrafiltration ; dye removal ; complexation ; polyoxometalates ; permeate flux

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

30-39

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

02.12.2019

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/aep.2019.130239 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Źródło

Archives of Environmental Protection; 2019; vol. 45; No 4; 30-39

Polityka Open Access


×