Szczegóły

Tytuł artykułu

First report on implementation of response surface methodology for the biodegradation of textile industrial effluents by Coniophora puteana IEBL-1

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 45

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Coniophora puteana IEBL-1 ; response surface methodology ; biodegradation ; laccase ; ligninperoxidase ; diphenylamine

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

48-59

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

02.12.2019

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/aep.2019.130241 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Źródło

Archives of Environmental Protection; 2019; vol. 45; No 4; 48-59

Polityka Open Access


×