Szczegóły

Tytuł artykułu

Perturbation Element Effect on Frequency Stability in Dual Mode Reconfigurable Filters Based on Circular Microstrip Ring Resonators

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Dual mode ring resonators ; dual-mode filters ; perturbation element arrangement ; BW reconfigurability

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

731-737

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.11.03

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/ijet.2019.130256 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

Źródło

International Journal of Electronics and Telecommunications; 2019; vol. 65; No 4; 731-737
×