Szczegóły

Tytuł artykułu

Regulacje prawnew sektorze gospodarstw domowych w Polscew zakresie użytkowania paliw stałych i kotłów do 500 kW

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 97

Autorzy

Słowa kluczowe

węglowe paliwa kwalifikowane ; jakość paliw stałych ; kotły niskoemisyjne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

33-42

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

Źródło

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; 2017; Nr 97; 33-42
×