Details

Title

Materiały z sesji: Obraz "Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie" w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów (Kórnik 13 X 2014)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2015

Volume

tom 32

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2015; tom 32
×