Szczegóły

Tytuł artykułu

Materiały z sesji: Obraz "Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie" w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów (Kórnik 13 X 2014)

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Rocznik

2015

Wolumin

tom 32

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 0551-3790
×