Details

Title

Ryszard Marciniak (1939-2009)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2012

Volume

tom 29

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

326-329

Date

2009

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2012; tom 29; 326-329
×