Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania przyrodnicze osadnictwa w dnach dolin rzecznych i dnach rynien jeziornych

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Rocznik

2011

Wolumin

tom 28

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

15-20

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0551-3790
×