Details

Title

Jak planować dziś rozwój miasta? Początki planowania przestrzennego, czas kryzysu i nowe perspektywy polityki rozwoju miast

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2011

Volume

tom 28

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

23-31

Date

2007

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2011; tom 28; 23-31
×