Details

Title

Tytusa Działyńskiego relacje z synem w świetle korespondencji z lat 1850−1860

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2011

Volume

tom 28

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

63-98

Date

2007

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2011; tom 28; 63-98
×