Details

Title

Wkład Biblioteki Kórnickiej w rozwój systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych w Polsce

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2011

Volume

tom 28

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

293-300

Date

2007

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2011; tom 28; 293-300
×