Details

Title

„Nie tylko szachy”. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia. 22 X 2007−30 I 2008

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2011

Volume

tom 28

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

310

Date

2007

Type

Ogłoszenia, komunikaty / Announcements

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2011; tom 28; 310
×