Details

Title

Anna Marciniak (1941−2007)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2011

Volume

tom 28

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

315-316

Date

2007

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2011; tom 28; 315-316
×