Details

Title

Jerzy Kolendo (9 czerwca 1933 – 28 lutego 2014)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2014

Volume

Rok LVIII

Numer

Zeszyt 1-2 (197-198)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

318-328

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2014

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0043-5155
×