Details

Title

Xavier Loriot 7 września 1941 (Paryż) – 2 stycznia 2013 (Paryż)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2014

Volume

Rok LVIII

Numer

Zeszyt 1-2 (197-198)

Authors

Contributor

Bartkiewicz, Katarzyna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

331-333

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2014

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0043-5155
×