Szczegóły

Tytuł artykułu

Denar „ruski” Bolesława Chrobrego – nowe źródło, nowa interpretacja

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2015

Wolumin

Rok LIX

Numer

Zeszyt 1-2 (199-200)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

95-113

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2015

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×