Details

Title

The Cyrillic penny of Boleslaus Chrobry, prince of Poland – a new source, a new interpretation

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2015

Volume

Rok LIX

Numer

Zeszyt 1-2 (199-200)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

95-113

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2015

Type

Article

Identifier

ISSN 0043-5155
×